Zajimavosti z mého okolí

Žiji v Beskydech od svého narození a stále zjišťují, že pořád platí pravidlo „Učím se a poznávám celý život“. V této fázi mám na mysli hlavně to slovíčko „poznávám“. Beskydy a okolí mám procestované křížem krážem, pěšky i na kole a stejně v těchto dnech zjišťují, že existuje obrovské množství míst, o jejichž existenci jsem neměl ani ponětí. V poslední době hlavním zdrojem těchto zajímavosti mi je hra Geocaching, do které jsem se nedávno pustil.

Postupně zde budu přidávat zajímavá místa, kde jsem byl nebo se v nejbližší době chystám.


Psí hřbitov

N 49° 36.495 E 018° 40.058

Toto malebné místo, skryto oku turisty uprostred beskydských hvozdu se nazývá „Psí hrbitov“. Jedná se skutecne o místo, kde jsou pochování lovectí psi, konkrétne barvári. Každý z asi 20 psu zde má svuj náhrobek. Náhrobky jsou rozesety po louce. Tento hrbitov založil lesní Vladislav Krop, který bydlel v hájence na zacátku rozsáhlých lesních celku v masívu hory Ostrý. Postupne zde pochovali své lovecké pomocníky i jiní hajní.

Otevrení psího hrbitova bylo slavnostní. Je o nem celá fotodokumentace. Zúcastnili se zástupci OV CSM, reditel LZ, referent myslivosti, predseda ROH, vendrynský fojt, majitel první chovné stanice barváru u LZ Jablunkov Sikora. Kamenný pomnícek Alfa, Vysoký Kámen je symbolický. Ostatní jsou skutecné hroby.

Poslední vlk

N 49° 31.611 E 018° 49.116

Budete zavedení do míst, kde byl zastřelen poslední  vlk v Moravskoslezských Beskydech. Byl uloven lesníkem Ježem dne 5. 3.1914. Po té byl preparován a dlouhou dobu vystavován ve vestibulu Bezrucovy školy ve Frýdku-Místku a nyní je jedním ze zajímavých exponátu nové prírodovedné sbírky celé beskydské oblasti. Na míste události stojí pametní kámen s nápisem „VLK 1914.“ V roce 2004 zde Lesy CR postavily pro turisty prístrešek.

 

Lurdská jeskyně v Beskydech

N 49° 31.289 E 018° 49.783

Jedná se o kamenný lesní oltář s lurdskou madonou a vyvěrajícím pramenem vody, které se připisují léčivé úcinky predevším na oční choroby (nezapomeňte se osvěžit a otřít oči ať jste zdraví a máte dobrý zrak). Za svůj vznik vděčí stavbě místního dřevěného kostela, pro jehož výstavbu bylo nalámáno více kamene než bylo nakonec potřeba. Zbylý kámen byl pak použit pro výstavbu tohoto lesního oltáře, který byl slavnostně otevřen 5.července 1937.

Pieskovcové gule

N 49° 29.797 E 018° 43.352

V severozápadnej casti Slovenska v priestore medzi Klokocovom a hrebenom Moravsko-sliezkych Beskýd sa nachádza úzky pruh pieskovcov s nápadnou gulovitou odlucnostou. Z geologického hladiska patrí územie k západnému úseku Flyšového pásma. Vek tohoto flyšového súvrstia je vrchná krieda až stredný eocén.
Pieskovcové gule rôznych priemerov od 0,3 do 2,6 m a tvarov od vajcovitého až po takmer dokonalý gulový tvar sa nachádzajú v stene opusteného pieskovcového lomu Milošová - Megonky, v pieskovcovo-zlepencovej stene Klokocovské skálie, alebo na viacerých miestach v lese, kde sú ciastocne vypreparované alebo ako ojedinelé gule v potokoch, vypadnuté z pieskovcovej polohy. Teleso gule je tvorené hrubozrnným zlepencom s kamienkami do 2-4 cm, povrch gule je tvorený jemnozrnnou úpravou.
Co bolo prícinou vzniku gulovitej odlucnosti? S urcitostou možno povedat iba to, že pocas jej vzniku zohrali významnú úlohu tektonické pochody v case formovania geologickej stavby západného úseku Flyšového pásma. Zdá sa, že skutocná prícina zostane i nadalej tajomstvom prírody.

Koupaliště duchů

N 49° 49.457 E 018° 14.285

Najdeme ho v Ostravě, a určitě jste kolem něj x krát jeli, ale možná o tom ani nevíte.

Něco z historie

V roce 1928 byla dle projektu architekta Jaromíra Moucky zahájena stavba letního koupalište v expresivním funkcionalistickém stylu. Jednalo se o jedno z prvních umělých koupališt v Československu s kapacitou témeř 3800 osob. Mezi významné novinky patřila např. filtrace vody nebo skokanské můstky. V létě 1930 bylo slavnostne otevřeno. Náklady na jeho vybudování dosáhly skoro tří miliónu korun. Vybaveno bylo kuželkami, saunou, vanovými lázněmi, občerstvením, nechybely ani kadeřnické a kosmetické služby. (zdroj: wikipedia)

Něco ze současnosti

V 90. letech 20. století koupalište přestalo být využíváno a postupne zchátralo. Aktuálně areál dál chátra už x let a nic se neděje. V 90tych letech sloužilo jako zástava pro neprůhledne firmy a město si s tím dodnes neporadilo.

Kunčický bludný balvan

N 49° 47.540 E 018° 17.933

Bludné balvany jsou různe velké valouny až bloky exotických, na našem území se nevyskytujících hornin, které k nám byly dopraveny ledovcem při kontinentálním zalednění behem středního pleistocénu zhruba v období před 250 až 800 tisíci lety.
Kunčický bludný balvan je tvořen horninou žulového charakteru, která je popisována jako hrubozrnný porfyrický granit. Barva horniny je nažloutle šedorůžová. Struktura je porfyrická, s vyrostlicemi naružovelých nebo nažloutlých draselných živců, dosahujících velikosti 1 až 2 cm. V základní hrube zrnité hmotě se dále nachází plagioklas, šedý, nažloutlý drcený křemen a černý biotit v protáhlých shlucích. Dále je přítomen magnetit, apatit, řídce epidot.
Kunčický bludný balvan se nachází  v Ostravě–Kunčicích před jižní bránou do Nové Huti. Pochází ze středního Švédska nebo jižního Finska, má rozmery 3,2 m x 2,5 m x 1,5 m a objem přibližne 6,5 m3.
Balvan byl nalezen pod vrstvou mladších nánosu v říjnu 1954 při výkopu základu velké slévárny Nové Huti v hloubce 6,8 m. Po čase se dočkal důstojného umístění na betonovém podstavci. Od roku 1989 je chráněn, dnes má statut přírodní památky.

Rakeťáci

N 49° 41.394 E 018° 23.942
 

Objekt bývalého palebného postaveni 3. protiletadlového raketového oddílu (3.plro). 3.plro byl součásti 77. protiletadlového raketového pluku jehož historie sahá k roku 1961 od kdy plnil úkoly protivzdušné obrany průmyslového centra Ostravy. Raketové oddíly byly rozmístěny v půlkruhu na pěti stanovištích pochopitelně na západ od Ostravy. Vyzbroj tvořily raketové komplety SA-75M DVINA/VOLCHOV. Přestože je areál poměrně zchátraly a některé objekty takřka rozpadlé, jako budova pro odpočinek pohotovostní směny, nelze přehlédnout velitelské stanoviště uprostřed objektu či jednotlivé odpalovací rampy a z odolněné kryty. V dobách pohotovostního systému byl objekt obehnán dvojitým plotem s elektrickým ohradníkem s 3000V. V roce 1994 byl 77.plrp  přejmenován na 43.plrb a v roce 1999 definitivně zrušen.

Hájek

N 49° 42.692 E 018° 20.773

Hajek u Frýdku, známe poutní místo se studánkou a dřevěnou kapli sv. Kříže. Místo dostalo své pojmenováni podle bývalého arcivévodského lesa, v němž se nacházela studánka, ke které směřovali poutnici od baziliky Navštíveni Panny Marie. Historie "Hajku" je opravdu dlouhá a zajímavá. V roce 1786 postavil lesník Michal Hirschheimer dřevěný kříž u pramene vyvěrajícího ze stráně. Frýdecký farář hrabe Justus Vilem Prazma nechal opatřit tento kříž přístřeším, jeho nástupce Josef Karel Schipp (Sip) vybudoval v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Krize a farář Pavel Prutek dal zhotovit v roce 1840 kamennou studnu. Farář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, v níž si poutnici mohli omyt nohy, opravil studnu a v roce 1871 slavnostně posvětil kapli s novým sousoším Kalvárie.

 Vánoční strom

Každoročně se na vatikanském Svatopeterském náměsti staví vánoční strom, který je každym rokem dovezený z jiné časti světa. V roce 1999 tato pocta připadla na Českou republiku. Lesníci, dendrologové a dřevorubci zavítali do obce Morávka a zde vybrali 24m vysoký smrk, který později sťali a s poctou předali papeži ve Vatikánu. Na památku byl jen pár metru od místa, kde strom stával postaven kámen s pamětní deskou vzpominající tuto událost.